Waarom

Voordeel

Werkwijze

Succes

Conflict Management

Kennis en kenniswerkers zijn het kapitaal van elke organisatie. De mate waarin deze kennis tot kwaliteitsverbetering en groei leidt, hangt nauw samen met betrokkenheid en de waarde die de kenniswerker uit zijn werk en werkomstandigheden haalt.

Betrokkenheid

Het hart van iedere organisatie wordt gevormd door betrokken mensen. Betrokkenheid ontstaat als het werk als zinvol ervaren wordt en het gevoel bestaat dat het werk betekenis heeft. Daarvoor zijn organisatorische omstandigheden als invloed, afgeronde taak, verantwoording dragen en ontwikkelingsmogelijkheden van belang, maar de zingeving van het eigen werk gebeurt toch vooral door de persoon zelf in de interactie met collega’s, management en klanten. En dat lukt alleen als er een goede samenhang is tussen de ambitie van de organisatie, inspirerend leiderschap en persoonlijke belangstelling.

Het belang dat door management en medewerker aan betrokkenheid gehecht wordt, de ongeschreven regels en culturele waarden van mens en organisatie en de verschillende belangen die een rol spelen, kunnen snel aanleiding geven tot misverstanden, druk, manipulatie, onderhuidse en openlijke conflicten.

Veel van de misverstanden en conflicten zullen door de betrokkenen zelf opgelost worden, soms met hulp van een interne deskundige. Maar in sommige kwesties lukt het niet, ondanks alle inspanning, tot een bevredigende oplossing te komen. Misschien omdat er meer speelt dan verteld wordt, misschien omdat mensen zich onveilig voelen, misschien omdat de onrust mogelijkheden tot manipulatie biedt, misschien omdat het verschil in normen en waarden onbespreekbaar lijkt of misschien omdat culturele verschillen een rol spelen maar daar niet echt over gesproken wordt.

Conflict manager

In zulke situaties is een onpartijdige professional nodig om helderheid te geven over de werkelijke motieven en inzicht te bieden in de oorzaken van het conflict.