Waarom

Voordeel

Werkwijze

Succes

Voordeel externe conflict manager

Niet iedere leidinggevende is goed in staat om met de complexiteit van conflicten en verstoorde arbeidsrelaties om te gaan. Het vereist bovendien kennis, geduld en de wens achter het werkelijke probleem te komen.

Een externe conflict manager heeft geen ander doel dan het inzichtelijk maken en helpen oplossen van het conflict en daarmee de mogelijkheid scheppen voor herstel van vertrouwen van betrokkenen. De externe deskundige is niet beïnvloed door het verleden, afhankelijk van het heden of bevreesd voor zijn toekomst en staat los van enige hierarchie. Tenslotte gaan de tijd en aandacht die aan de conflict oplossing besteed worden, niet ten koste van andere werkzaamheden.

Bovendien kan het inschakelen van een externe conflict manager door partijen heel positief ervaren worden. De betrokkenen en hun conflict worden immers serieus genomen.

Dignitas Mediation Coaching & Conflict Management kan door veelzijdige deskundigheid, ervaring en training een goede bijdrage leveren aan het oplossen van een conflict en is bovendien vertrouwd met de complexiteit van menselijk relaties, verwachtingen en tactieken binnen een organisatie. Maar het moet natuurlijk wel ‘klikken’ tussen partijen en bemiddelaar anders heeft geen enkele aanpak kans van slagen.

‘Het resultaat is 100% positief. Het is alsof er een soort grauwsluier weggevallen is.
Er wordt nu prima samengewerkt en dat geeft weer een enorme impuls.’