Waarom

Voordeel

Werkwijze

Succes

Conflict assessment

De doelstelling van de conflict analyse bepaalt in belangrijke mate de aanpak en wordt in overleg vastgesteld. Zo wordt bekeken wie direct of indirect bij het conflict betrokken zijn (geweest) en welke rol zij daarbij gespeeld hebben. Ook wordt bekeken welke factoren van belang zijn geweest bij het ontstaan en bij het escaleren van het conflict en wat een eerdere oplossing heeft voorkomen. Dit onderzoek leidt tot een rapportage bestaande uit analyse, conclusie en advies, waarbij ook met nadruk aandacht gegeven wordt aan het versterken van de positieve aspecten.

Conflict management

Wanneer duidelijkheid verkregen is over de aard van het conflict, wie er bij betrokken zijn en waar het om gaat, kan inhoudelijk naar een oplossing gezocht worden. Doelstelling is om de deelnemers aan het conflict ook deelnemer van de oplossing te laten zijn. Op deze wijze wordt de kans op blijvend succes aanzienlijk vergroot. Ook wordt getracht objectieve criteria vast te stellen waaraan de oplossing moet (blijven) voldoen. Zo mogelijk worden anderen betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de gewenste oplossing.

Luisteren

Elk onderzoek en elke oplossing begint met echt luisteren en willen begrijpen wat de ander bedoelt. Luisteren naar alle vormen waarop iemand zich uitdrukt en naar dat wat niet gezegd wordt. Voor betrokkenen is gehoor krijgen voor hun visie en beleving erg belangrijk. Pas als de ervaren emoties erkend worden, ontstaat ruimte om aan oplossingen te werken.

‘Els Heye is een wijs mens, dat goed kan luisteren en heel doelgericht werkt.’
Marcel Schopman, directeur Stichting NMF