Waarom

Voordeel

Werkwijze

Succes

Resultaat

Voor een succesvolle conflictbemiddeling zijn vertrouwen tussen bemiddelaar en deelnemers en de bereidwilligheid tot medewerking van betrokkenen noodzakelijk. Ook bestaat het beste resultaat uit een oplossing die allen iets positiefs oplevert, wat soms kan bestaan uit een vorm van genoegdoening voor de negatieve ervaring.

Uiteindelijk is de wil om uit de negatieve spiraal te komen, het conflict op te lossen en weer met plezier aan het werk te gaan, alles bepalend. Duidelijkheid over wat binnen de organisatie als gewenst en ongewenst gedrag gezien wordt en ethisch gedrag van het management zelf, dragen daarnaast bij tot transformatie naar betrokkenheid.

‘Ik verbaas me nog steeds over de kracht van het coachingsproces. Het haalt die vaardigheden en talenten in het individu naar boven die voorheen verborgen bleven en lost problemen, die voorheen onoplosbaar leken, telkens weer op.’
John Russell, Managing Director, Harley-Davidson, Europe Ltd.

Positieve aspecten van conflicten

Bij een goede aanpak valt er veel te leren van conflicten. Zij bieden de mogelijkheid om duidelijkheid te scheppen over strategie, doelstellingen, werkwijzen, taken, taakopvattingen, normen en waarden van medewerkers en organisatie en nog veel meer. Een conflict kan ook een signaal zijn dat er veranderingen nodig zijn, op grote of kleine schaal. Uiteindelijk zijn veel veranderingen, ontdekkingen en verbeteringen voortgekomen uit oppositie, conflict en soms zelfs chaos.