Resultaat

Waarom

Werkwijze

Leiderschap

Coaching

Er zijn tal van aanleidingen of redenen denkbaar waarom iemand coaching overweegt, in essentie is het toch vooral een behoefte aan ontwikkeling, persoonlijk of zakelijk. Een, soms diepgevoelde, wens tot verdieping, verrijking of verandering die maar niet gerealiseerd kan worden door vermoeidheid of het gevoel klem te zitten in een situatie.

Ervaringen, overtuigingen, patronen en aannames, bewust en onbewust, kunnen een zodanige belemmering vormen dat iemand het zicht verliest op mogelijkheden, wensen en waarden en zich ‘op dood spoor’ voelt zitten; het gevoel niet alles uit zichzelf en het leven te halen. Misschien zelfs het gevoel te hebben de controle kwijt te zijn waardoor het leven hem ontglipt.

Soms zijn vakmanschap en professionele houding geen enkel probleem, maar kunnen de vaardigheden om goed met mensen om te gaan wat ondersteuning gebruiken zodat beter aan de behoeften en wensen van medewerkers, klanten of opdrachtgevers beantwoord kan worden. Daadkracht en doelgerichtheid leiden dan tot veel meer succes.

Het kennen van je kracht betekent ook: weten wat je beperkingen zijn en daar hulp bij zoeken zodat het geen belemmeringen worden.

Niet alleen ratio

De vraag ‘wie ben ik en wat wil ik doen?’ blijkt niet alleen met ratio en logica beantwoord te kunnen worden. Daarvoor zijn ook emoties en intuïtie nodig. Juist een goede balans tussen deze aspecten maakt duidelijk wie iemand is en wat als doel ervaren wordt.