Resultaat

Waarom

Werkwijze

Leiderschap

Resultaat

Het resultaat van een goed coachingstraject is meer zelfkennis, het herkennen en kunnen loslaten van aangeleerde patronen en oneigenlijke waarden en het aanvaarden van de eigenheid. Onderbelichte kwaliteiten zijn verder ontwikkeld en daarmee is de persoonlijkheid meer in evenwicht gekomen. De ervaren lichtheid leidt tot vrijheid van keuze en een verbazingwekkende vanzelfsprekendheid in denken en doen.

‘Stap voor stap hebben we een werkelijk enorm masker/houvast/vluchtplaats ontmanteld. Ik voelde de veranderingen letterlijk in mijn lichaam. Niemand maar dan ook letterlijk niemand achtte ik in staat mij op dat gebied een ander inzicht te geven. 10 Jaar absolute zekerheid in één inzicht verdwenen zonder “verloren” door het leven te gaan.’
Frank Bijl van Duijvenbode, trainer

Leven en werken vanuit authenticiteit en innerlijke zekerheid geeft betekenis en bezieling aan handelen en zijn.

The Guy in the Glass

When you get what you want in your struggle for pelf,
And the world makes you King for a day,
Then go to the mirror and look at yourself,
And see what that guy has to say...

volgende coupletten