Resultaat

Waarom

Werkwijze

Leiderschap

Patronen

In gesprekken wordt samen met de cliënt gezocht naar verbanden in gedrag, behoeften en weerstanden en naar de onderliggende patronen die het zicht op de eigen kwaliteiten en mogelijkheden belemmeren. Daarbij wordt met grote zorgvuldigheid en sensitiviteit getracht betekenis te geven aan ervaringen, emoties en wensen en wordt onderzocht wat ‘eigen’ en wat aangeleerd of sociaal wenselijk is. Zo wordt het echte verhaal onder de oppervlakte zichtbaar.

Samenwerking

Mijn werkwijze is onderzoekend, analyserend en verhelderend, ondersteund door een sterke intuïtie. De kwaliteit van het werk wordt bepaald door talent, (levens)ervaring, training en natuurlijk de belangstelling voor de mens en het enthousiasme voor dit werk. Maar zonder de inzet en medewerking van de cliënt is geen enkel positief resultaat mogelijk. Het samenspel tussen cliënt en coach is uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit en het resultaat van de inspanningen.

Inzicht

Door het verkregen inzicht in eigen gedrag en helderheid over beweegreden, wordt ook het evenwicht tussen ratio, emotie en intuïtie versterkt en een balans gevonden tussen wens en werkelijkheid, mogelijkheden en omstandigheden. Het hervonden zelfvertrouwen draagt enorm bij aan de kwaliteit van leven. Dit wordt soms ook wel ervaren als ‘thuiskomen bij mezelf’.

Tijdsbesteding

De duur van een coachingstraject wordt natuurlijk bepaald door de complexiteit van de problematiek. Uit ervaring blijkt dat veel trajecten na 8 tot 10 gesprekken van 2 uur elk met een (heel) positief resultaat afgerond kunnen worden.

‘Els wist, intuïtief, precies die vragen te stellen waar ik rationeel geen enkel antwoord op had.
Zonder mij ongemakkelijk te voelen.’