Waarom

Voordeel

Werkwijze

Succes

Conflicten

Conflicten kunnen vele oorzaken hebben. Meestal is de directe aanleiding van een escalatie niet de echte reden van het probleem, maar net de druppel die de emmer deed overlopen. Conflicten zijn ontregelend en kunnen veel narigheid veroorzaken bij betrokkenen en de directe omgeving, op het werk of thuis. Problemen die niet snel en goed opgelost worden, hebben een negatief effect op het plezier in werk en samenwerking. Het kan een zo dominante factor worden dat niet alleen het werk in kwaliteit, kwantiteit en creativiteit er onder lijdt, maar het gedrag van de betrokkenen vooral nog bepaald wordt door de (gekleurde) waarneming van het probleem, de gedragingen en bedoelingen van de ander.

Waardevolle medewerkers

Betrokken medewerkers zijn misschien niet de makkelijkste mensen maar wel de meest waardevolle medewerkers voor een organisatie. Om hen te behouden en goed te laten functioneren, mogen conflicten niet genegeerd worden in de (ijdele) hoop dat ze dan zullen verdwijnen, maar moeten inhoudelijk aangepakt worden.

Dat zal niet altijd door de leidinggevende gedaan kunnen worden omdat deze onderdeel van het probleem kan zijn. Een andere, nieuwe of jongere generatie manager legt bijvoorbeeld andere prioriteiten, geeft anders leiding en sturing en heeft andere normen dan men gewend was. Maar ook met de vertrouwde manager kunnen problemen ontstaan die tot conflicten, geschonden vertrouwen en slechte samenwerking leiden.