CV

Vier dimensies

Testimonials

Opdrachtgevers

Testimonials

‘Els Heye is een ferme gesprekspartner doordat zij goed luistert. Zij slaagt er iedere keer in een rustige gespreksituatie voor beide deelnemers te scheppen waarbinnen zij vervolgens haar aandacht geheel op jou richt. Els is aanwezig in haar coachrol, maar jij staat op de voorgrond. Zij heeft een goed geheugen en maakt geen schriftelijke aantekeningen tijdens de gesprekken - het gesprek loopt vloeiend. Op een prettige, niet dwingende, maar wel duidelijke manier stelt zij vragen en laat zij jou zelf tot inzichten komen. Daarbij grijpt zij soepel terug naar jouw eerdere uitlatingen en gedachten, soms naar een enkel woord, en legt zij verbanden.

Els houdt van sprookjes in de zin van de oervertellingen die dat zijn en de betekenis die zij voor ons hebben. Zij is daarnaast een vrouw van deze tijd met voldoende recente werkervaring om te weten hoe veeleisend moderne arbeidsorganisaties kunnen zijn en zelf ook te hebben ervaren tot welke vraagstukken dat soms leidt voor individuele medewerkers, al dan niet leidinggevend.’
Wiana Partakusuma,
Programmadirecteur Ministerie van Infrastructuur en Milieu

‘Onze gesprekken hebben mij geholpen om op een nieuwe manier naar mijzelf te kijken, mijn emotionele blokkade te ontdekken en deze op te heffen.
Ik ben erachter gekomen wie ik werkelijk ben en dat voelt heel goed!’
Louise

‘Voor mij betekent herstel van vertrouwen:
Het terugvinden van de persoon die ik uit het oog verloren was.
Waar ik de stem niet meer van hoorde, omdat ik niet goed luisterde.
De persoon die ik wel zag, maar eraan voorbij liep, en mijn emoties niet meer mee deelde.
Waar ik tot juiste beslissingen mee kon komen, en op kon vertrouwen.
De persoon die mij hielp, in moeilijke perioden een positief punt te zoeken.
In een aantal sessies met Els, maakte zij mij attent op die persoon.
Dit leidde tot "herstel van vertrouwen", want de persoon die ik kwijt was, was ikzelf.’
Karin van Breenen

‘Wat voor mij het belangrijkste was, in de op dat moment voor mij uitzichtloze situatie: HERSTEL VAN MIJN ZELFVERTROUWEN! Het laatste restje zelfvertrouwen was mij ontnomen. Op dat moment kon ik me niet voorstellen dat het ooit weer terug zou komen en ik wilde niets liever dan dat en had dat ook heel erg nodig om door te kunnen. Vandaar dat jouw slogan Voor herstel van vertrouwen me zo aansprak; het gaf me houvast!!!!
Dat vertrouwen kan een ruim begrip zijn; vertrouwen in anderen, vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in het juiste verloop van dit hele proces. Maar waar alles om draait is de (hernieuwde) opbouw van ZELFVERTROUWEN.
Mijn zelfvertrouwen is door dit hele proces gegroeid en zelfs groter geworden dan ooit.’
Lisette

‘Gedurende langere tijd heb ik het gevoel gehad dat ik in mijn dagelijkse leven een rol speelde die niet (meer) bij mij hoorde. Een jas die te krap zit in de schouders wat mij het gevoel gaf niet optimaal te functioneren. Uiteraard was ik op de hoogte van de mogelijkheden van coaching, maar voelde me te stoer om hulp in te roepen. In plaats van hulp, maakte ik mezelf wijs dat het met wat extra aandacht vanzelf over zou gaan, terwijl ik diep in mijn hart wist dat dit argument geen hout sneed. Uiteindelijk heb ik coach Els Heye gevraagd een aantal afspraken in te plannen. Het zijn er vijf geworden.

Het was opvallend hoe snel Els tot de kern van de zaak weet te komen en hoewel ze dit doet op basis van kennis en ervaring, heb ik het gevoel dat haar intuïtie ook een niet te verwaarlozen rol speelt. Els heeft mij geholpen met een aantal kwesties af te rekenen door ze gedetailleerd te bespreken en me de mogelijkheid te geven ze een plaats in mijn archief te geven. Ik kan nu met derden over deze kwesties praten, waarbij ik merk dat ik er afstand van heb genomen en ook positieve kanten ervan kan belichten.

Els heeft me verrast met enkele sterke analyses, want het lijkt alsof ze zich vastbijt in een kwestie en alle mogelijke oorzaken en oplossingen de revue laat passeren.

In haar praktijk koppelt Els Heye haar vaardigheden aan een grote mate van inlevingsvermogen en de kunst om het vertrouwen te winnen, terwijl haar zakelijke achtergrond haar tot een gesprekspartner maakt voor het hoger management.

Dankzij Els loop ik nu over van levensvreugde en mijn medewerkers en naasten merken de verandering!’
Rob Spijkers, Capgemini
Vice President/Head of Onshore Transformation