CV

Vier dimensies

Testimonials

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Universiteit van Amsterdam
Instellingen voor middelbaar onderwijs

Rijksmuseum
Van Gogh Museum
Culturele stichtingen

Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksgebouwendienst

VU mc
Diverse regionale zorgverlenende organisaties

Gemeente Westland

Zelfstandige ondernemers met name in de dienstverlening

en

Particulieren