CV

Vier dimensies

Testimonials

Opdrachtgevers

Carrière

In mijn werkzame leven in dienstverband ben ik jarenlang leidinggevende geweest bij diverse organisaties, profit en non-profit. De verschillen in cultuur, tempo, prioriteiten of omgangsvormen waren even boeiend en verhelderend als de overeenkomsten.

Zo ben ik werkzaam geweest bij

  • • Buma/Stemra als Manager Relatiebeheer, Manager Distributies en Distributiecoördinator
  • • Sony Music Entertainment (Holland) als Senior Product Manager
  • • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, belast met de organisatie van internationale congressen en een wetenschappelijk uitgaveproject

In de verscheidenheid aan activiteiten heb ik mij onder meer beziggehouden met relatiebeheer, marketing, planning, productie, beleid en strategie. Ik heb een budgetverantwoordelijkheid gedragen van ca 174 miljoen euro en leiding mogen gegeven aan groepen, divers in samenstelling en omvang.

Zowel beleidsmatig als uitvoerend ben ik betrokken geweest bij enkele reorganisaties en heb ik, vanuit gebruikersperspectief, bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw allesomvattend IT-systeem.

In de 7 jaar als bestuurder bij de Stichting Pensioenfonds Buma/Stemra heb ik mijn bijdrage mogen leveren aan een nieuwe pensioenregeling en een ingrijpende wijziging op de bestaande regeling.

In al deze activiteiten heb ik getracht onderlinge verschillen binnen een team te respecteren en te benutten om vanuit creativiteit en verbondenheid tot positieve, inspirerende resultaten te komen.

Wellicht wordt levenservaring nog wel het meest bepaald door gebeurtenissen in de privé sfeer. De diverse en ingrijpende belevenissen in mijn bestaan hebben in belangrijke mate bijgedragen tot begrip, inzicht en compassie voor de gevoelens en gebeurtenissen in de levens van anderen.