Groei

Onderzoek

Onderzoek

Towers Perrin Global Workforce Study

Bedrijven met het hoogste aantal betrokken medewerkers zagen jaarlijks een gezamenlijke toename van

  • 19% bruto inkomen
  • 28% waarde aandeel

Bedrijven met het laagste aantal betrokken medewerkers zagen jaarlijks een gezamenlijke afname van

  • 33% bruto inkomen
  • 11% waarde aandeel

Betrokkenheid heeft het volgende effect op personeelsverloop

  • 5% van de betrokken medewerkers
  • 25% van de niet betrokken medewerkers waren actief op zoek naar een andere baan

Onderzoek: uitgevoerd in 18 landen onder 90.000 medewerkers gecombineerd met een up-to-date database met meer dan 2 miljoen medewerkers en bedrijven met boven- en ondergemiddeld financieel resultaat.